مهر (بهشهر)


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
مازندران
شهر:
-
آدرس:
چهارراه گرگان،خيابان پاسداران
تلفن:
01134520271-3
فکس:
01134522525
وضعیت:
فعال
معرفی‌نامه آنلاین:
امکان صدور معرفی‌نامه آنلاین دارد