مهر بيمارستان استان تهران


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
تهران
شهر:
تهران
آدرس:
خيابان وليعصر - خيابان زرتشت غربي
تلفن:
88960081-9
فکس:
-
وضعیت:
فعال
معرفی‌نامه آنلاین:
امکان صدور معرفی‌نامه آنلاین دارد